Este să asigure un act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonomeşi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care săse adapteze uşor la regimul muncii și în  orice situaţieîn viaţă.

Copii să acumuleze tehnici de muncă intelectuale şi practice necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.

Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.  Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilorşi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

Misiunea grădiniței noastre se bazează pe convingerea că fiecare copil trebuie să beneficieze de un mediu favorabil învăţării în care să fie apreciat şi valorizat pentru aptitudinile sale pe baza unor norme morale pozitive.

Crearea unei ambianțe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă inițiative și să creeze. Echipa de educatori trebuie să urmarească dezvoltarea copilului și să furnizeze materiale pentru învățare.